Karta EKUZ, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, z ang. EHIC, European Health Insurance Card, na mocy porozumień między krajami Unii Europejskiej (oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii i Szwajcarii) upoważnia każdego obywatela ww krajów do korzystania z placówek publicznej opieki zdrowotnej na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują obywateli tego kraju.

Udając się do lekarza w kraju goszczącym podlegasz obowiązkom i korzystasz z tych samych praw, co obywatele kraju goszczącego, ubezpieczeni w tym kraju. Właśnie dlatego przed wyjazdem warto zorientować się, jak działa publiczny system opieki zdrowotnej kraju, do którego się wybierasz - pomoże Ci to uniknąć nieporozumień w trakcie pobytu.

Warto podkreślić, że karta EKUZ ma ograniczony zasięg i nie obejmuje placówek prywatnej opieki zdrowotnej i dlatego nie powinna być używana jako jedyne ubezpieczenie w takcie pobytu za granicą. Karta EKUZ ma również określony czas ważności - zwykle stanowczo za krótki, by pokryć cały czas trwania programu Au Pair - i nie może być odnowiona za granicą. Nie zostanie również uznana, jeżeli jej posiadacz udał się za granicę w celu uzyskania opieki medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest środkiem wydawanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ ze świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu na terenie kraju członkowskiego UE/EFTA. W związku z tym karta EKUZ wydawana jest tym osobom, które mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z polskimi przepisami.

Tutaj dowiesz się więcej o kracie EKUZ - jak działa, jak złożyć aplikację i gdzie odebrać kartę.