Zostając Au Pair decydujesz się poświęcić swój czas opiece nad dziećmi w zamian za możliwość doświadczenia prawdziwego życia jako integralny członek Twojej rodziny goszczącej. Au Pair powinna pomagać w drobnych pracach domowych, ale przede wszystkim opiekować się dziećmi.

Od Au Pair oczekuje się odpowiedzialności, dojrzałości psychicznej, zdyscyplinowania, zaakceptowania obyczajów panujących w rodzinie i współudziału w życiu rodziny. Zadania i obowiązki są zróżnicowane w zależności od potrzeb rodziny. Ogólnie przyjęte jest jednak, że Au Pair nie powinna wykonywać ciężkich prac domowych, jak również brać na siebie całej odpowiedzialności za gospodarstwo domowe.

Obowiązki Au Pair

Au Pair poświęca swój czas opiece nad dziećmi i pomocy w drobnych pracach domowych. Czas pracy Au Pair określony jest przez program Au Pair, w którym uczestniczy. Do obowiązków Au Pair należą przede wszystkim:

  • Pomoc w lekkich pracach domowych, takich jak pranie i utrzymanie pokoi dzieci w czystości;
  • Przygotowywanie posiłków dzieciom i sprzątanie po posiłkach;
  • Kąpanie i ubieranie dzieci;
  • Pomoc w odrabianiu zadań domowych i zaprowadzanie dzieci do szkoły;
  • Wymyślanie atrakcji dla dzieci i uczenie ich nowej kultury;
  • Zabieranie dzieci na wycieczki do parków rozrywki, na place zabaw, do parku itp.;
  • Podróżowanie na rodzinne wakacje i zapewnienie opieki dzieciom.

Au pair oznacza znacznie więcej niż niania. Au Pair mieszka w domu i staje się częścią rodziny będąc kochającą opiekunką dla młodszych dzieci i starszą siostrą dla dzieci starszych.