Każda Au Pair przed wyjazdem do Stanów ubiega się o wizę J-1.

Jest to wiza uprawniająca do odbycia wymiany kulturowo-edukacyjnej w Stanach (cultural and educational exchange programs).

 Na chwilę obecną koszt wizy J-1 to równowartość 160$. Opłatę uiszcza się na konto Ambasady Amerykańskiej lub Konsulatu i nie podlega zwrotom w przypadku odmowy wizy lub rezygnacji uczestnika z wyjazdu.

Wszelkie szczegóły na temat tej wizy dostępne są pod tym adresem.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy

 1. Paszport ważny przynajmniej 2 lata

 2. Jedno zdjęcie spełniające wszystkie poniższe wymogi:

  • zdjęcie musi być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

  • precyzyjne wymiary: kwadrat 5 cm x 5 cm;

  • fotografia może być czarno-biała lub kolorowa;

  • tło jasne i jednolite, ale nie białe;

  • długość twarzy od czubka głowy do brody musi wynosić 3 cm;

  • wzrok oraz twarz skierowane prosto w obiektyw;

  • uszy widoczne (oboje uszu, nie tylko jedno);

  • zdjęcie nie może być zrobione w ciemnych okularach;

  • bez nakrycia głowy, z wyjątkiem powodów religijnych, nawet w takich wypadkach twarz musi być całkowicie widoczna.

 3. Wypełniony ON-LINE formularz DS-160

 4. Formularz DS-2019 - ten formularz jest dostarczany przez FOSTER-a. Musi być sprawdzony i podpisany przez uczestnika

 5. Kopia legitymacji studenckiej oraz 3 stron indeksu (strona ze zdjęciem, strona z wpisem na semestr, strona z ostatnimi zaliczeniami) lub dyplom ukończenia szkoły średniej

 6. SEVIS

SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) to system on-line, który umożliwia monitorowanie i dostęp do najważniejszych informacji o wszystkich uczestnikach programów na wizach F, M i J. System umożliwia wszystkim zainteresowanym podmiotom (Departament Stanu, fundacje sponsorujące, Urząd Imigracyjny, etc.) dostęp do najważniejszych danych - takich jak dane osobowe, adres pracodawcy i zamieszkania w USA, daty programu oraz status programu (aktywny/anulowany/skreślony itp.) Podczas całego okresu pobytu w USA każda zmiana adresu, a także pracodawcy powinna zostać zarejestrowana w systemie SEVIS w ciągu 10 dni od jej dokonania.