Po przybyciu do USA, Au Pair może wziąć udział w szkoleniu, które odbywa się w Nowym Jorku, trwa 5 dni i połączone jest ze zwiedzaniem miasta.


Szkolenie dotyczy: różnic kulturowych, pierwszej pomocy, sposobów spędzania czasu z dzieckiem (gry, zabawy edukacyjne). Live Training jest okazją do poznania Au Pair z całego świata.


UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgoda rodziny goszczącej.