Godziny pracy, czyli czas, który Au Pair będzie zobowiązana poświęcić dzieciom i związanym z ogniskiem domowym aktywnościom, mogą wahać się w zależności od kraju goszczącego, programu Au Pair, a przede wszystkim - od rodziny goszczącej.

Program Au Pair powinien być oparty na wzajemnej współpracy - dlatego Twoje godziny pracy będą dostosowane do ogólnego planu dnia rodziny goszczącej i godzin pracy rodziców. Dobra wola i elastyczność są podstawą podczas tworzenia Twojego harmonogramu!

Ogólnie przyjmuje się jednak, że Au Pair nie powinna pracować dłużej niż 30 godzin tygodniowo - wyjątek pod tym względem stanowią Stany Zjednoczone, w których godziny pracy mogą dochodzić do 45.