Program Au Pair pozwoli Ci doświadczyć życia w kraju goszczącym i poznać “od kuchni” jego kulturę, zwyczaje i ludzi. I to wszystko praktycznie bez dodatkowych kosztów - nie będziesz musiała martwić się o koszt swojego utrzymania i o codzienne potrzeby. Jest jednak kilka spraw, którymi będziesz musiała się zająć we własnym zakresie i w związku z tym możesz liczyć się z pewnymi kosztami.

Koszt podróży

Zależnie od kraju goszczącego, koszt podróży Au Pair do kraju goszczącego może być ponoszony przez rodzinę goszczącą, Au Pair, lub dzielony pomiędzy obie strony.

W niektórych krajach regulacje prawne narzucają obowiązek opłacenia kosztów podróży na rodzinę goszczącą. Do takich krajów należą m.in. Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Norwegia.

W większości krajów jednak regulacje prawne dotyczące Programów Au Pair nie narzucają na rodzinę goszczącą obowiązku opłacenia kosztów podróży Au Pair. Często jednak zdarza się, że rodzina zgadza się pokryć część lub nawet całość opłaty za bilet - zależy to zarówno od rodziny goszczącej, jak i Au Pair. Szczegóły dotyczące tej kwestii ustalane są zwykle podczas rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzającej Program Au Pair.

Koszt uzyskania wizy

Jeżeli wyjazd do kraju goszczącego wiąże się z koniecznością aplikacji o wizę, konieczne jest pokrycie kosztów jej uzyskania. W przypadku Stanów Zjednoczonych koszt uzyskania wizy wynosi 160 dolarów. Jest to jednak jednorazowy koszt, ponoszony praktycznie tylko w przypadku wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Regulacje krajów należących do Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii nie wymagają wizy od uczestników Programów Au Pair, nie ma więc mowy o żadnych dodatkowych kosztach związanych z aplikacją o wizę.

Ubezpieczenie

Będąc obywatelką Polski, czyli kraju członkowskiego Unii Europejskiej, możesz uzyskać kartę EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewni Ci ona dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych w innych krajach członkowskich Unii.

Karta ta nie pokrywa jednak ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej; nie pozwala również korzystać z usług medycznych świadczonych przez placówki prywatnej opieki zdrowotnej w kraju goszczącym.

W celu uzyskania gwarancji bezpiecznego pobytu warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie, takie jak karta Euro26 w przypadku krajów europejskich czy ubezpieczenie CareMed (International Travel Insurance) dla Au Pair w Stanach Zjednoczonych.