Głównym zadaniem Au Pair jest zajmowanie się dzieckiem z naciskiem na naukę języka angielskiego. Obowiązki domowe stanowią najwyżej 10% wykonywanych czynności.


Obowiązki Au Pair to 30 godzin w tygodniu.


Au Pair jest gościem, którego zadaniem jest zaznajomienie chińskiej rodziny z kulturą Europy/Zachodu. Tutaj znajdziesz więcej informacji dotyczących zadań i obowiązków Au Pair.