Konieczne jest uzyskanie wizy studenckiej - jej koszt to 260 zł (opłata konsularna) +185 zł ( obowiązkowa opłata Chińskiego Centrum Wizowego)