Rodzina goszcząca opłaca ubezpieczenie medyczne na czas pobytu w Chinach. Kandydatka jednak jest zobowiazana do wykupienia własnego ubezpieczenia zdrowotnego na pierwsze 14 dni pobytu.