W Chinach Au Pair zostanie powitana na lotnisku przez przedstawiciela miejscowego biura i zaproszona na 3-5 dni szkolenia dla Au Pair.


Szkolenie dotyczy między innymi: różnic kulturowych, sposobów komunikacji z rodziną goszcząca, pierwszej pomocy, sposobów spędzania czasu z dzieckiem (przykłady gier, zabaw edukacyjnych itp.)


Szkolenie obejmuje 2 części: szkolenie wstępne i kurs integracyjny.


Au Pair będą miały okazję poznać innych obcokrajowców, przebywajacych w Chinach, a także chińskich studentów.
Szkolenie zakończy się zwiedzaniem atrakcji turystycznych regionu.