Zostając Au Pair decydujesz się poświęcić swój czas opiece nad dziećmi w zamian za możliwość doświadczenia prawdziwego życia jako integralny członek Twojej rodziny goszczącej. Au Pair powinna pomagać w drobnych pracach domowych, ale przede wszystkim opiekować się dziećmi.

Od Au Pair oczekuje się odpowiedzialności, dojrzałości psychicznej, zdyscyplinowania, zaakceptowania obyczajów panujących w rodzinie i współudziału w życiu rodziny. Zadania i obowiązki są zróżnicowane w zależności od potrzeb rodziny. Ogólnie przyjęte jest jednak, że Au Pair nie powinna wykonywać ciężkich prac domowych, jak również brać na siebie całej odpowiedzialności za gospodarstwo domowe.

Obowiązki Au Pair

  • Pomoc w lekkich pracach domowych, takich jak pranie i utrzymanie pokoju dzieci w czystości
  • Przygotowywanie posiłków dzieciom i sprzątanie po posiłkach
  • Kąpanie i ubieranie dzieci;
  • Pomoc w odrabianiu zadań domowych i zaprowadzanie dzieci do szkoły
  • Wymyślanie atrakcji dla dzieci i uczenie ich nowej kultury
  • Zabieranie dzieci na wycieczki do parków rozrywki, na place zabaw, do parku itp.
  • Podróżowanie na rodzinne wakacje i zapewnienie opieki dzieciom.

Au Pair poświęca swój czas opiece nad dziećmi i pomocy w drobnych pracach domowych. Czas pracy Au Pair określony jest przez program Au Pair, w którym uczestniczy. Do obowiązków Au Pair należą przede wszystkim:

Au pair oznacza znacznie więcej niż niania. Au Pair mieszka w domu i staje się częścią rodziny będąc kochającą opiekunką dla młodszych dzieci i starszą siostrą dla dzieci starszych.