Ze względu na regulacje prawne opłata za zorganizowanie programu w Au Pair w Holandii wynosi 140zł. Opłata ta nie jest podzielona na raty; wpłacana jest jednorazowo, po podpisaniu umowy.